Wat is 'contextueel'?

Je wordt en bent niet op je eentje mens. Kijk maar hoe je geboren wordt! Hoe je opgegroeid bent! Dat ging niet zonder anderen.
En zo is het vandaag nog.
Jij draagt op jouw beurt ook bij aan het mens worden van anderen. Van je eerste begin af trouwens.

'Context' noem ik: de onmisbare groep van mensen voor wie je niet zelf gekozen hebt, maar die onlosmakelijk met jou verbonden zijn door het leven zelf. Verbonden ook door de zorg aan jou besteed en door de zorg die jij geeft. Je moeder en vader, hun moeder en vader, je broers en zussen, je kinderen, soms ook anderen die in dit geheel een betekenisvolle rol hebben gespeeld.
Ik sluit er ook bij in: de generaties voor jouw ouders en de generaties die komen. Want met jou is het niet begonnen en na ons komen er nieuwe generaties.

In contextueel werk is dat hele netwerk om jou heen, generaties voor, met en na jou, van betekenis.

De context is de omgeving waar een mens liefde en vertrouwen ondervindt en gaat geven. En waar liefde en vertrouwen op de proef worden gesteld. Waar brokken worden gemaakt en waar geheeld wordt. Soms. Soms ook niet ...
Deze basis werkt door in alle relaties, of het nu gaat om partnerschap, ouderschap, vriendschap of werkrelaties.

In contextuele begeleiding wordt gerekend met de belangen van ieder die voor jou betekenisvol is en voor wie jij betekenisvol bent.
Verstoorde relaties worden gezien als mogelijke bronnen. Dialoog wordt aangemoedigd. En ik bedoel daarmee niet de dialoog met therapeut of hulpverlener, maar die tussen de mensen in hun context onderling. In die zin is contextuele hulpverlening gericht op actie. Met alle geduld dat daarbij nodig is, actie op de goede tijd en plaats.
Wilt u meer weten over de contextuele benadering? Dan wijs ik u graag op de volgende organisaties en de daarmee verbonden websites:

  • 'Leren over leven', leerschool voor contextuele hulpverlening: www.lerenoverleven.org

  • logo VCWDe Vereniging van Contextueel Werkers, een vereniging voor professionele hulpverleners die werken vanuit de contextuele benadering: www.contextueelwerkers.eu

  • Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland: www.contextueelpastoraat.nllogo Contextueel pastoraat