bezieling - aandacht - liefde - verwondering -
vitaliteit - geestkracht - adem


Dit zijn de kernwoorden en waarden van waaruit ik in de praktijk De Luistering werk aan supervisie, coaching en begeleiding.
Kijk onder supervisie, als je werkt met mensen en op zoek bent naar iemand die een traject met je gaat, waarin je leert aan en groeit in de uitoefening van jouw werk.

Kijk onder coaching als je behoefte hebt aan iemand die met je meedenkt bij twijfels of dilemma's in je werk, die je een steuntje in de rug geeft, of helpt een oplossing te vinden voor een specifieke vraag waar je mee zit in je werk.

Kijk onder begeleiding voor niet specifiek werk-gebonden vragen. Bijvoorbeeld voor:

 • omgaan met stress
 • verlies en verdriet stella
 • neerslachtigheid
 • problemen in relaties
 • gebrek aan zelfvertrouwen

 • Ander aanbod vanuit De Luistering:

 • Pastorale begeleiding
 • Voorgaan in kerkdiensten
  ==> Voor een overzicht van kerkdiensten die door Stella Muns geleid worden ga naar deze pagina
 • Meditatie

  Meer over mijzelf:

  Ik (geb. 1954) ben theoloog, LVSC geregistreerd supervisor (reg. nr. S11441) en trainer Klinisch Pastorale Vorming.
  Ik heb gewerkt als gemeentepredikant en meer dan 25 jaar als geestelijk verzorger in de psychiatrie.
  Na vervroegd pensioen als geestelijk verzorger werk ik in De Luistering als supervisor en coach. Tot augustus 2022 was ik werkzaam als bijstand in het pastoraat in de protestantse gemeente "De Graankorrel" in 's Graveland - Kortenhoef - Ankeveen.