Supervisie

Supervisie is een traject van begeleid leren aan werkervaringen.
Supervisie bij de Luistering vindt plaats volgens de richtlijnen van de LVSC : een serie van minimaal tien bijeenkomsten, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant (d.i. degene die supervisie ontvangt) bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. De duur van een sessie is bij individuele supervisie maximaal vijf kwartier. Groepssupervisie duurt - afhankelijk van de grootte van de groep - maximaal twee en een half uur.

Pastorale supervisie

Supervisie wordt door mij gegeven aan mensen uit hulpverlenende beroepen. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in pastorale supervisie. Hierdoor ben ik ook gekwalificeerd voor supervisie aan predikanten, pastores en kerkelijk werkers uit alle kerken.


Ik ben lid van de van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) . Ook ben ik lid van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming & Pastorale Supervisie (RvKPV & PS).