Begeleiding en pastorale begeleiding
'Zielzorg' vinden wij een mooi woord voor de begeleiding op het gebied van levens- en geloofsvragen die we aanbieden. In de Luistering geven we begeleiding aan mensen die geen kerkelijke binding (meer) hebben of om andere redenen niet bij hun eigen pastor of predikant terecht kunnen.

Soms is een luisterend oor genoeg, een ruimte om aandacht te ontvangen, eens even voor jezelf zorgen door met iemand te praten zonder meteen in therapie te gaan.

Er is ook ruimte voor de diepste vragen van het leven, over de zin en waarde ervan. Dit noemt men ook wel de 'trage vragen', omdat er vaak geen pasklare antwoorden zijn, maar de waarde eerder schuilt in het je voor die vragen open blijven stellen.
Het kan gaan om crises in het leven zoals verlies van werk of gezondheid, verlies door de dood of door echtscheiding, of om depressiviteit. Ook als er geen sprake is van een crisis, kunnen soms vragen over de zin van het leven, over de betekenis van lijden en dood en over God levensgroot zijn. Samen zoeken we naar een begaanbare weg.

De vorm van begeleiding en het aantal sessies worden in overleg bepaald.