Visie

De manier waarop ik in alle vormen van begeleiding, coaching en supervisie wil werken is:
een open, aandachtige, niet oordelende houding;
aandacht voor de hele mens: verstand, gevoel, lichaam en ziel.

Vanuit mijn pastorale achtergrond is voor mij de basis:
Presentie - het aandachtig aanwezig zijn, er echt zijn;
Compassie als invulling daarvan, als houding (vergelijk in de bijbel Matteüs 14:14: het 'met ontferming bewogen worden', dat van Jezus wordt gezegd);
Luisteren als belangrijkste vaardigheid, actief!

Deze houding is me in de loop der jaren eigen geworden door opleidingen in de pastorale gespreksvoering en supervisie, maar vooral in de ervaring van het gesprek zelf. Ook volgde ik cursussen in meditatie, in focusing en mindfulness. Zo leerde ik met de aandacht naar binnen gaan, op een vriendelijke manier zijn bij 'wat er is', ruimte maken voor innerlijke stilte. En innerlijke dialoog. Een weg die naar mijn eigen ervaring helpend is in stressvolle omstandigheden. Elementen uit meditatie, focusing en mindfulness heb ik steeds meer leren integreren in de diverse vormen van begeleiding die ik geef.

nl.wikipedia.org/wiki/Mindfulness
www.focusing.org/neder.html

Hieronder volgen enkele teksten die mij inspireren

In het klooster van de Clarissen in Megen (www.clarissen.nl) las ik dat Clara van Assisi, die leefde van 1193 tot 1253, de raad geeft: goed kijken! Dit veronderstelt dat je de dingen van hun vanzelfsprekendheid ontdoet. Goed kijken is in de diepte kijken en oog hebben voor het mysterie van liefde dat werkzaam is in de werkelijkheid van iedere dag. Brood wordt voedsel dat sterkte geeft en levenskracht. Wat wij als iets vanzelfsprekends aannemen wordt een geschenk, gegroeid uit de vruchtbaarheid van moeder aarde, de warmte van broeder zon en broeder wind, de zorg van mensen om ons heen. Goed kijken leidt tot verwondering en dankbaarheid. In de knop de bloem al zien, in de rups de vlinder zien.
Kijken-met-het-hart, met een innerlijk oog, noemt Clara dat. Aan haar vriendin Agnes, die nogal eens somber was, geeft ze de raad zich niet te laten insluiten door bitterheid en duisternis. Blijf daar niet bij stilstaan, zegt Clara, weet dat God van je houdt. Geen negativiteit, geen ziekte, geen miskenning, geen tegenslag kan dat van je af nemen. Gods liefde is het die je door dat alles heen draagt.

"Richt je geest op God" adviseert ze Agnes. Staar je niet blind op het 'nee' dat op je afkomt, maar richt je op het 'ja' dat God tot je spreekt. Een levenshouding die een mens grond onder de voeten geeft om zonder angst te leven.

De priester en psychotherapeut Anthony de Mello (1931 - 1987) vergelijkt Gods aanwezigheid met de zwaartekracht:

Ik kijk naar de natuur en ik bedenk dat er een kracht in schuilt, zo stil en onzichtbaar, dat de mensen tot voor kort zich niet bewust waren van het bestaan ervan - en toch zo machtig dat de hele wereld erdoor wordt bewogen: de zwaartekracht.
Vanwege de zwaartekracht vliegt de vogel door de lucht,
blijven bergen op hun plaats,
dwarrelen bladeren naar de grond,
volgen planeten hun baan...

Ik laat beelden van lijden aan mijn geestesoog voorbijgaan:
concentratiekampen
hongersnoden
ziekenhuizen
aardbevingen
...
en zie Hem daarbij aanwezig,
zo stil en onzichtbaar als de zwaartekracht...
Ik denk aan duizend en één pijnlijke momenten uit mijn leven:
momenten van verveling en frustratie...
van verdriet, angst, verlatenheid....
en ik word mij bewust van zijn stille aanwezigheid
in elk van die situaties.

Ik zie dat zijn macht als de zwaartekracht
alomtegenwoordig is:
geen plaats in de ruimte
geen punt in de tijd ontsnapt eraan,
want hij doordringt alles
.................
Ik besef dat God mijn hart steeds tot zich bleef trekken
de aantrekking, als die van de zwaartekracht, kon ik niet voelen
maar op sommige gezegende ogenblikken
was zij toch onmiskenbaar een feit.
Nog iets van Clara:

Alleen een boom die - diep onder de oppervlakte - zijn wortels uitstrekt naar het levende water en zo verbonden is met de Bron van alle leven, heeft overlevingskansen, als het rondom hem gaat winteren. Alleen het gebed, de verbondenheid met het Levend Water, kan de boom van het Rijk Gods voor vroegtijdig verdorren behoeden. Gebed is levenskracht inademen, gezuiverd worden van alle bedreigende stoffen die ook onze geestelijke lucht verontreinigen.